Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů GDPR

Hlavní strana » Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.  Udělujete tímto souhlas společnosti Wabros Consulting, s.r.o. se sídlem: Husitská 107/3, Praha 3, 130 00, IČO: 01939408, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 3, spisová značka C213669 (dále jen „Srávce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
-    jméno  a příjmení
-    název společnosti
-    e-mail
-    telefonní číslo
-    adresa


2.  Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.


3.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu (info@cerveny-uhli.cz), SMS (tel.: 777 655 089) nebo dopisu na kontaktní adresu společnosti (Velký Újezd 50, 412 01).


4.  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
-    poskytovatel softwaru
-    případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb, aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá


5.  Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-    vzít souhlas kdykoliv zpět (viz. bod č.3)
-    požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
-    nechat údaje aktualizovat, opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
-    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.


777 655 089 / 416 738 977

Při objednávce nad 30q doprava do 35km zdarma